MAGDA

Welkom bij Begeleid Werken

MAGDA-Leuven

Aan de slag!Onder Begeleid Werken wordt verstaan het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen

met een arbeidshandicap naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de reguliere arbeidsmarkt.

Begeleid werken kadert  binnen de visie van het volwaardig burgerschapsmodel en de vermaatschappelijking van de zorg t.a.v. mensen met een ondersteuningsnood met als insteek WERK.

Begeleid werker


Ben jij zelf op zoek naar begeleid werk?

Professional


Wens je als professional meer informatie of wil je een werkplaats aanbieden?

MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:- Ons Tehuis Brabant (OTB)


- Apojo


- Hejmen


- Oostrem


- Huis in de Stad (HiS)

Nieuws


Vernieuwde website

12 juli 2018


Foto's Dag van Begeleid Werken 2018

12 juli 2018

Contact


Telefoon: 016/29 42 02


E-mail: magdaleuven@oostrem.be


Adres: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

Copyright @ All Rights Reserved