Publicaties

PublicatiesAan de Slag!


Aan de Slag! is het werkboek voor jobcoaches die werken

volgens de methodiek van Supported Employment.


Het werd geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van jobcoaches die in

MAGDA-Leuven werkzaam zijn.


Begeleid Werken kent een opmars in Vlaanderen sinds 1999.

Hoewel het een erg jonge werkvorm is, slaagden voorzieningen en diensten

er in om meer

dan 1000 volwassen personen met verstandelijke of meervoudige

beperkingen, met autismespectrumstoornissen, met niet-aangeboren-hersenletsels

te oriënteren naar een onbezoldigde activiteit in het normale economische circuit.


Begeleid Werken kadert binnen Arbeidszorg, waarbij het recht op arbeid voor

iedereen bereikbaar moet zijn, liefst inclusief.


Ondanks het feit dat de methodiek Supported Employment vooral ontworpen is om personen met een arbeidshandicap toe te

leiden naar bezoldigde reguliere tewerkstelling kreeg deze methodiek vooral uitvoering in de wereld van personen die niet

of nog niet geacht worden betaalde tewerkstelling aan te kunnen.


De sleutel tot succes om personen aan de slag te krijgen en te houden in de arbeidswereld is duurzame professionele begeleiding,

onbeperkt in de tijd.


Alle aspecten, die bijdragen tot het succes van Begeleid Werken, staan leesbaar beschreven in Aan de Slag!


Bij het boek hoort ook een CD-Rom met ‘Sporen naar Werk’. Deze CD-Rom werd speciaal ontworpen om nieuwe cliënten, die slechts een vaag idee hebben over het werk dat zij graag

willen doen, te helpen bij hun zoektocht naar dé job van hun leven.Het boek, met bijhorende CD-Rom, kan aan 18,35 € (15 € + 3,35 € verzendingskosten) besteld worden bij Oostrem vzw,

Oostremstraat 26, 3020 Herent

door overschrijving op IBAN BE30 2300 4402 7411.


Meer info: www.begeleidwerken.be en www.oostrem.be.

MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:- Ons Tehuis Brabant (OTB)


- Apojo


- Hejmen


- Oostrem


- Huis in de Stad (HiS)

Nieuws


Vernieuwde website

12 juli 2018


Foto's Dag van Begeleid Werken 2018

12 juli 2018

Contact


Telefoon: 016/29 42 02


E-mail: magdaleuven@oostrem.be


Adres: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

Copyright @ All Rights Reserved