MAGDA

Welkom bij Begeleid Werken

MAGDA-Leuven

Aan de slag!

 

 

Onder Begeleid Werken wordt verstaan het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen

met een arbeidshandicap naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de reguliere arbeidsmarkt.

Begeleid werken kadert binnen de visie van het volwaardig burgerschapsmodel en de vermaatschappelijking van de zorg t.a.v. mensen met een ondersteuningsnood met als insteek WERK.

Begeleid werker

 

Ben jij zelf op zoek naar begeleid werk?

Professional

 

Wens je als professional meer informatie of een werkplaats aan te bieden?

MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:

 

 

- Hejmen

 

- Huis in de Stad (HIS)

 

- Huize Eigen Haard (HEH)

 

- Ons Tehuis Brabant (OTB)

 

- Oostrem

Nieuws

 

Vernieuwde website MAGDA-Leuven

1 Augustus 2017

 

Foto's Dag van Begeleid Werken

1 Juli 2017

Contact

 

Bureel: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

 

E-mail: magdaleuven@oostrem.be

 

Telefoon: 016/29.42.02

Copyright @ All Rights Reserved