Professionals

Professionals

MAGDA-Leuven


Door het aanbieden van een zinvolle dagbesteding trachten we mee te werken aan een positief zelfbeeld voor de begeleidwerker.

We proberen een positieve invloed te hebben op de maatschappelijke visie ten aanzien van personen met een beperking.


De voornaamste doelstellingen die wij als jobcoachen nastreven zijn:                      - Sociale integratie

- Maatschappelijk participatie

                                                       - Individuele ontplooiingOnze visie en wat we doenMagda-Leuven iis een samenwerkingsverband tussen 5 partners: Oostrem, Ons Tehuis Brabant (OTB), Huis in de Stad (HIS),

Huize Eigen Haard (HEH) en Hejmen.

De 5 verantwoordelijken vormen samen de Partner-groep MAGDA.


De jobcoaches van MAGDA zijn in dienst van één instelling, maar functioneren als een team over de 5 instellingen heen.

Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de hun toegewezen

cliënt, ook als die in een andere instelling ingeschreven is.


Het diensthoofd coördineert de dagelijkse gang van zaken en staat

in voor de klachtenprocedure. Hij is, via de verantwoordelijke jobcoach,

verantwoordelijk voor de selectieprocedure via de CRZ.

De jobcoach is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de

hem toegewezen cliënten.Onze werking volgens het principe van supported employment:


Screening van de begeleidwerker en de werkpost:

De jobcoach zoekt samen met de begeleidwerker uit waar zijn

interesses liggen, wat zijn  beperkingen zijn, maar vooral wat

zijn mogelijkheden zijn. 


Jobfinding: Met deze informatie gaat hij op zoek naar een geschikte werkpost. 


Jobmatching: De jobcoach zoekt naar taken die  haalbaar zijn en die zo

zelfstandig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. 

Hij houdt er rekening mee dat er steeds een goede verhouding is tussen

de tijd die een werkpost steekt in de begeleiding en de prestaties van de

begeleidwerker.

Wanneer er wil tot samenwerking is, wordt er een raamovereenkomst

ondertekend.  Alle verplichtingen en verwachtingen ten aanzien van de

verschillende partijen staan hierin beschreven. 

Ook alle afspraken ivm verzekeringen staan hierin vermeld.

(Dit is GEEN arbeidsovereenkomst.)

Concrete praktische afspraken worden bij de start genoteerd in een afsprakennota.


De inschakeling van de begeleidwerker op het werk, de opleidingsfase:

In de beginfase komt de jobcoach mee naar de werkplek.  Hij staat in voor de training van de vereiste vaardigheden en gaat mee op zoek naar hulpmiddelen die de taak makkelijker kunnen maken.

Op de werkplek zelf wordt een persoon gezocht die het aanspreekpunt wordt voor de begeleidwerker.  Dit noemen we de werkpostbegeleider.

Er staat geen termijn op deze opleidingsperiode.  Eens de jobcoach merkt dat alles goed loopt en er een fijn sociaal contact is, zal hij steeds minder aanwezig zijn.


Opvolging, evaluatie en bijsturing:

De begeleidwerker  wordt nadien regelmatig opgevolgd.  Dit gebeurt door regelmatige bezoeken van de jobcoach, door telefonische en persoonlijke contacten.

Het functioneren wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. De jobcoach is steeds telefonisch bereikbaar.

De samenwerking kan op ieder moment door elke partij stopgezet worden, liefst na een afrondend gesprek.MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:- Ons Tehuis Brabant (OTB)


- Apojo


- Hejmen


- Oostrem


- Huis in de Stad (HiS)

Nieuws


Vernieuwde website

12 juli 2018


Foto's Dag van Begeleid Werken 2018

12 juli 2018

Contact


Telefoon: 016/29 42 02


E-mail: magdaleuven@oostrem.be


Adres: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

Copyright @ All Rights Reserved