Deelorganisaties

Deelorganisaties

Vijf verantwoordelijke organisaties vormen samen de partner-groep MAGDA.

 

MAGDA-Leuven is een samenwerkingsverband tussen:

 

Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking.

In Huize Eigen Haard vzw heeft iedereen recht op een goed leven.

Wat dat precies inhoudt, is voor iedere persoon anders.

We richten ons tot volwassen personen met een handicap. Huize Eigen Haard ondersteunt bij het maken het uitbouwen van een eigen leven.

Vzw Hejmen is een organisatie die verschillende woon-vormen aanbiedt aan volwassenen met een beperking. Ze is gelegen in Leuven en is erkend en gesubsidieerd als FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De VZW Oostrem is een voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of een meervoudige beperking.

Vzw Huis in de Stad wil personen met een handicap helpen hun leven zo goed mogelijk te maken. Zij kunnen in Huis in de Stad vzw komen werken en/of komen wonen. Vzw Huis tracht het wonen en werken zo gewoon als mogelijk te maken.

MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:

 

 

- Hejmen

 

- Huis in de Stad (HIS)

 

- Huize Eigen Haard (HEH)

 

- Ons Tehuis Brabant (OTB)

 

- Oostrem

Nieuws

 

Vernieuwde website MAGDA-Leuven

1 Augustus 2017

 

Foto's Dag van Begeleid Werken

1 Juli 2017

Contact

 

Bureel: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

 

E-mail: magdaleuven@oostrem.be

 

Telefoon: 016/29.42.02

Copyright @ All Rights Reserved