Deelorganisaties

Deelorganisaties

Vijf verantwoordelijke organisaties vormen samen de partner-groep MAGDA.


MAGDA-Leuven is een samenwerkingsverband tussen:


Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking.

In Apojo vzw heeft iedereen recht op een goed leven. Wat dat precies inhoudt, is voor iedere persoon anders. Apojo ondersteunt volwassen personen met een handicap bij het uitbouwen van een eigen leven.

Hejmen vzw is een organisatie die verschillende woon-vormen aanbiedt aan volwassenen met een beperking. Ze is gelegen in Leuven en is erkend en gesubsidieerd als FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Oostrem vzw is een voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking.

Huis in de Stad vzw helpt personen met een handicap het wonen en werken zo gewoon mogelijk te maken.

MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:- Ons Tehuis Brabant (OTB)


- Apojo


- Hejmen


- Oostrem


- Huis in de Stad (HiS)

Nieuws


Vernieuwde website

12 juli 2018


Foto's Dag van Begeleid Werken 2018

12 juli 2018

Contact


Telefoon: 016/29 42 02


E-mail: magdaleuven@oostrem.be


Adres: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

Copyright @ All Rights Reserved