Begeleid Werker

Begeleid werker

Bibliotheekmedewerker
Administratief mederwerker
Keukenhulp
Dierenverzorging
Begeleiding
Kinderopvang
Administratieve hulp
Keukenhulp
Hulp drankcentrale
Schoolmedewerker
Tuinbouw
winkelmederwerker
Huishoudelijke hulp
Kinderopvang

Voorwaarden:


-  hebt een persoonsgebonden budget (PVB) van het VAPH

of

- Je wordt naar ons doorverwezen vanuit GTB (Gespecialiseerde TrajectBegeleiding van de VDAB)

of

- Je start binnen RTH (indien je een vermoeden van handicap hebt en slechts een beperkte hulpvraag)

of

- Je komt bij ons terecht via het Outreachproject in samenwerking met de scholen buitengewoon onderwijs.Waar kan jij zelf aan het werk?


Ook daar waar je het niet onmiddellijk verwacht, kan je als begeleid werker

een bijdrage leveren.


Denk maar aan ...

... vzw's, openbare diensten, de sociale sector, fabrieken, winkels enzovoort.


Bijlangrijk is dat wij steeds een win-win-situatie proberen te zoeken.

Een situatie waaruit iedereen voordeel haalt.

Zowel jij als werkkracht, als de werkgever moeten tevreden zijn.


Welkom!


Word jij onze nieuwe begeleid werker? Dan vind je hieronder heel wat nuttige informatie.


Om samen een goede werkplaats te vinden gaan we in verschillende stappen te werk. Bij elke stap krijg je hulp van jouw eigen jobcoach.


Eerst en vooral krijg je één van onze jobcoachen toegewezen.

Hij of zij gaat dan enkele keren tijd maken om jou goed te leren kennen. Op die manier weet jouw jobcoach:

- Wie jij bent

Bijvoorbeeld: " Ik lees graag boeken. " of " Ik hou van gezelschap. ".

- Wat jij goed kan

Bijvoorbeeld: " Ik kan goed boeken sorteren. " of " Ik kan goed praten met mensen. "

- Wat jij wil

Bijvoorbeeld: "Ik wil in een bibliotheek werken." of " Ik wil telefoons beantwoorden. "


Dan gaat jouw jobcoach op zoek naar plaatsen waar jij zou kunnen werken.

Hij of zij legt dan aan de verantwoordelijke uit wat de bedoeling van begeleid werken is. Jouw jobcoach zoekt een werkplaats waar hij of zij denkt dat jij op een goede manier zal kunnen werken. Dit betekent dat de werkgever op de hoogte is van wat jij minder goed kan, maar ook wat jij wél kan. Er wordt samen met je jobcoach bekeken welke taken jij kan doen waarmee je je toekomstige werkgever kan helpen.


Wanneer er goede afspraken zijn gemaakt, wordt een overeenkomst opgesteld waar de handtekening van jou, jouw jobcoach en jouw werkgever opstaat.


Vanaf dit moment kan jij aan het werk. Maar wil dat zeggen dat je er nu alleen voor staat? Neen, vanaf het begin start je samen met je jobcoach op je nieuwe werkplaats. Je leert samen je collega's en taken kennen. Jouw jobcoach zorgt er voor dat je getraind wordt in hetgeen je moet doen. Als er bepaalde taken moeilijk zijn, bekijkt hij of zij ook of er middelen zijn die jou kunnen helpen.

Op de werkplaats zelf wordt een persoon gezocht die het aanspreekpunt wordt voor jou en je jobcoach. Dit noemen we de werkpostbegeleider. Je jobcoach gaat zo vaak mee aan het werk als je zelf nodig vindt. Eens jouw jobcoach merkt dat alles goed loopt, dan zal hij steeds minder aanwezig zijn en is het aan de werkpostbegeleider om je verder te begeleiden op de werkplaats.


Als begeleid werker wordt je nadien nog steeds opgevolgd. Jouw jobcoach zal regelmatig langskomen op het werk om te kijken of alles goed gaat. Je kan hem of haar ook steeds telefonisch bereiken als je vragen of moeilijkheden hebt.

Ook gaat je jobcoach er voor zorgen dat de werkgever tevreden blijft. Zo is hij de oplosser voor elk probleem op de werkvloer.

Ten slotte kan het werk door jezelf, jouw jobcoach of de werkgever stopgezet worden. Dit gebeurt enkel als er geen oplossing is.

MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:- Ons Tehuis Brabant (OTB)


- Apojo


- Hejmen


- Oostrem


- Huis in de Stad (HiS)

Nieuws


Vernieuwde website

12 juli 2018


Foto's Dag van Begeleid Werken 2018

12 juli 2018

Contact


Telefoon: 016/29 42 02


E-mail: magdaleuven@oostrem.be


Adres: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

Copyright @ All Rights Reserved