Magda

 

Welkom bij MAGDA-Leuven !

 

 

Je vindt hier onder andere heel wat informatie over wat we doen, wie we zijn

en de visie van begeleid werken.

 

Door het aanbieden van een zinvolle dagbesteding trachten we mee te werken aan

een positief zelfbeeld voor de begeleidwerker.

We proberen een positieve invloed te hebben op de maatschappelijke visie

ten aanzien van personen met een beperking.

 

De voornaamste doelstelling die wij als jobcoachen nastreven is:

 

- Sociale integratie

- Maatschappelijk participatie

- individuele ontplooiing

 

MAGDA-Leuven is een samenwerkingsverband tussen:

 

- Ons Tehuis Brabant (OTB)

- Oostrem

- Huize Eigen Haard (HEH)

- Huis in de Stad (HIS)

- Hejmen

 

De jobcoaches van MAGDA zijn in dienst van één instelling, maar

functioneren als een team over de vijf instellingen heen.